TOFFE PEE PUNT BEE EE
website tegen verzuring 

Verhalen over seksuele intimidatie bieden toekomstperspectief
Een tik op een mooi kontje is vintage

Sinds de exploten van Pol VDD en Jos Gheysen op al dan niet verantwoorde wijze publiekelijk gemaakt werden, zijn de verhalen over seksuele intimidatie niet meer te stoppen. Er wordt meer en openlijker over het onderwerp gepraat, en dat is goed.

Goed, omdat je als man nu eindelijk van dat heimelijke kantje verlost bent. Ik bedoel maar: totnogtoe wist je niet helemaal zeker of wat je deed wel normaal was, of aanvaardbaar, of beide. Uit de vele getuigenissen van vrouwen blijkt nu echter duidelijk dat het een algemeen mannelijk verschijnsel is. Het zit nu eenmaal in onze genen om onze waardering voor vrouwelijk schoon op allerlei manieren te uiten. Met bewonderend gefluit, bijvoorbeeld. Of met een verbale omschrijving. Of met een appreciatief tikje op de bips.

Goed, ook, omdat uit alle getuigenissen blijkt dat het vooral 'vroeger' veel gebeurde. De verdere emancipatie van de vrouw en de opkomst van de Nieuwe Man zullen ongetwijfeld gezorgd hebben voor een terugval van innuendo's en schunnige handelingen. Maar met de komst van uitstekende series als Mad Men borrelt er weer nieuw leven in onze testosteronproductie. De terugkeer van het onstuitbare mannelijke libido past dan ook perfect in deze vintage-tijden. We moeten er enkel in slagen om er een hedendaags tintje aan te geven, maar dat vinden we wel.

En ten slotte is het goed, omdat deze nieuwe openheid en het herstel van de mannelijke aard opnieuw voor evenwicht zal zorgen in de relaties tussen mannen en vrouwen. Mannen, die de jongste jaren op de dool waren geraakt, op zoek naar een identiteit en een correcte houding tegenover vrouwen, kunnen nu terugkeren naar de oude, vertrouwde waarden. Dat maakt ons rustiger, zelfverzekerder en levenslustiger.

En dat komt uiteindelijk k de dames ten goede, toch?